Strona główna

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
– Orioniści Prowincja Polska

Parafia Rzymskokatolicka
św. Antoniego z Padwy

Aleja Księzy Orionistów 1, Łaźniew
05-870 Błonie

telefon: 728 458 880
e-mail: parafialazniew@gmail.com