Dziękczynienie za 25 lat kapłańskiej posługi ks. Janusza Nowaka FDP

sierpień 14, 2021

W czasie Mszy świętej o 18.00 dziękowaliśmy Bogu za ćwierćwiecze kapłańskiej posługi ks. Janusza Nowaka FDP. Życzymy dalszych owocnych lat pracy duszpasterskiej w trosce o najbiedniejszych. Niech kierowanie Fundacją Księdza Orione “Czyńmy Dobro” nadal wznosi go na wyżyny ku świętości! Plurimos annos… Wraz z ks. Jubilatem przybyła misjonarka orionistka – s. Alojza Kwiatkowska, która dziękowała naszym parafianom za wsparcie akcji “Kura dla Madagaskaru” i podzieliła się z wszystkimi niezwykle ciekawym świadectwem swojej posługi misyjnej. Dziękujemy!