Dziękczynienie za dar ślubów wieczystych

18 października, 2015

18 października o godzinie 12:00 uczestniczyliśmy w Mszy świętej dziękczynnej za dar ślubów wieczystych br. Pawła Dymińskiego FDP, które złożył 8 września na ręce Ks. Flavio Peloso – Generała Zgromadzenia Księży Orionistów.