Firma pana Eugeniusza Gitalewicza zabezpieczyła przed zimą zniszczoną połać dachu

listopad 12, 2020

Firma pana Eugeniusza Gitalewicza z Izbicy Kujawskiej zabezpieczyła dzisiaj przed zimą zniszczoną połać dachu nawy bocznej naszej świątyni!

Koszt prac i materiałów wyniósł… 0 złotych (słownie: gratis!)

Bogu niech będą dzięki za dobre serce Pana Gienia! Powiedział krótko: „O Dom Boży musimy zadbać”.

Drodzy Parafianie! Polecam rodzinę naszego dobrodzieja pana Eugeniusza Waszej modlitewnej pamięci!


Ofiary na konieczny generalny remont świątyni można wpłacać na konto parafialne:

Bank PEKAO SA o/Błonie 97124021641111001013308239  (w tytule przelewu prosimy wpisać OFIARA NA REMONT).