Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 listopada 2020 r.

 • Ze względu na nowe obostrzenia wprowadzone w walce z pandemią podajemy do wiadomości:

*Przypominamy o przestrzeganiu zaleceń sanitarnych wydawanych przez władze państwowe.

*20 osób może uczestniczyć jednorazowo we Mszy świętej i nabożeństwie w naszym kościele.

*dyspensa od fizycznego udziału we Mszy świętej nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w niej poprzez środki masowego przekazu (tv, radio, internet)

 • Na mocy dekretu Papieża Franciszka możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych do końca listopada.
 • Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy czas Adwentu i nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywać pod hasłem: Zgromadzeni na świętej Wieczerzy. Na Roraty zapraszamy codziennie na godz. 18.00.
 • W tym tygodniu przypada Pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godziny 17.15. Z powodu obostrzeń pandemicznych nie będzie odwiedzin u chorych w domach.
 • W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Andrzeja Apostoła; w czwartek – św. Franciszka Ksawerego; w piątek – św. Barbarę
 • Złożono ofiary na remont dachu naszej świątyni: Anonimowe Małżeństwo z Kopytowa 500 zł; Stefania Brzezińska z Radzikowa 100 zł; Zofia i Franciszek Porębowie z Rybnej k/Krakowa 500 zł. W sumie na fundusz remontowy na dzień dzisiejszy złożono 16 820 złotych. Bóg zapłać ofiarodawcom.
 • Firma Extra Dachy z Koczargów Nowych wykonała kosztorys wstępny wymiany dachów na nawach bocznych naszej świątyni. Prace rozpoczną się za 2 tygodnie. Prawdopodobnie nie ma potrzeby wymiany całej więźby dachowej. Gdyby tak było to koszt remontu wyniósłby ok. 30 000 złotych. Jeśli zaś trzeba będzie wymienić i więźbę dachową to koszt wyniesie ok. 50 000 złotych. Po zdjęciu blachy będziemy mieć wiedzę.
 • We wnętrzu naszej świątyni zagościła wskutek korozji dachu wilgoć. Jeśli mamy zamiar malować w przyszłości wnętrze naszego kościoła trzeba najpierw osuszyć mury. Parafia musi więc zakupić przemysłowy osuszacz powietrza. Koszt zakupu nowego ok. 3500 złotych. Może ktoś z parafian jest w stanie użyczyć takie urządzenie. Prosimy wtedy o informację.
 • W dniu 27 listopada w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Funduszu kościelnym został złożony przez ks. Proboszcza wniosek o dofinansowanie malowania wnętrza naszej świątyni. Składamy słowa serdecznej podzięki dwóm pragnącym pozostać anonimowymi parafiankom, które udzieliły w tej kwestii fachowej pomocy. Parafian proszę o modlitwę w intencji pozytywnej weryfikacji naszego wniosku. Do składanej dokumentacji został dołączony zaktualizowany kosztorys tych robót. Na dzień dzisiejszy kwota za malowanie wynosi 89 522 złote i 26 groszy.
 • W związku z planowanym remontem dachu pragnę zaprosić na przyszłą niedzielę, tj. 6 grudnia, na godz. 19.00 Radę parafialną i sołtysów. Za obecność już dziś dziękuję.
 • Prosimy o regulowanie zaległych opłat za dzierżawę grobów tzw. pokładnego. Tym, którzy już to uczynili – dziękujemy. W związku z pandemią a z tym i mniejszą liczbą wiernych w kościele zwracam się z prośbą o wsparcie bieżących wydatków parafii. Na tzw. tacę możemy też złożyć ofiarę poprzez wpłatę na konto parafialne. W ostatnim tygodniu tą drogą otrzymaliśmy 100 zł od Anonimowej parafianki. Idąc za sugestią Parafian zamieszczamy w tym miejscu numer konta parafialnego: Bank PEKAO SA o/Błonie 97 1240 2164 1111 0010 1330 8239. Za zrozumienie i dobroć serca składamy staropolskie Bóg zapłać.
 • Można jeszcze zgłaszać zmarłych na wypominki roczne w formie tradycyjnej lub drogą internetową. Za złożone do tej pory na ten cel ofiary serdecznie dziękujemy.
 • W zakrystii są już do nabycia świece Caritas na stół wigilijny. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom. Są już też opłatki wigilijne.
 • W zakrystii jest do nabycia prasa katolicka – Gość Niedzielny.
 • Wszystkim Solenizantom i Jubilatom obchodzącym swoje uroczystości w tym tygodniu życzymy Bożej opieki i towarzystwa ludzi dobrych a za każdy gest dobroci i wsparcia z serca dziękujemy.INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Poniedziałek, 30 listopada
18.00 + Andrzej CHOCHÓŁ z racji imienin
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Andrzeja Bonder z racji imienin


Wtorek, 1 grudnia
18.00 + Bronisława (f) BRZÓSKA – od Mieszkańców Wolskiego


Środa, 2 grudnia
18.00 Msza zbiorowa za zmarłych


Czwartek, 3 grudnia
18.00 + Barbara KOPACZYK z racji imienin


Piątek, 4 grudnia
18.00 + Stanisław JAKUBCZYK
18.00 + Barbara WOJEWODA


Sobota, 5 grudnia
18.00 W intencji wynagradzającej za zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi


Niedziela, 6 grudnia, 2. Niedziela Adwentu
7.30 + Adela i Roman MAJEWSCY

10.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty z racji urodzin
– od rodziców i siostry

12.00 Za parafian

18.00 + Barbara i Kazimierz WASYLEWICZ oraz zmarli z rodziny WASYLEWICZÓW