Orioński Ruch Świecki

marzec 20, 2016

20 marca na Mszy świętej o godz 17.00 dziesięciu członków Oriońskiego Ruchu Świeckiego złożyło przyrzeczenia. Eucharystii przewodniczył ks. dr Władysław Kubiak FDP – opiekun duchowy ORŚ w Łaźniewie.

Orioński Ruch Świecki jest obecny dziś wszędzie tam, gdzie pracują Księża Orioniści i Siostry Orionistki. Tworzą go wierni świeccy, którzy pragną żyć charyzmatem Księdza Orione i przekazywać go światu w jedności z Rodziną Oriońską, odczuwając pragnienie wzrastania dzięki miłości oraz wypełniając misję, aby odnowić wszystko w Chrystusie (Ef 1, 10).

Osoby świeckie należące do ruchu oriońskiego żyją modlitwą, Słowem Bożym i Eucharystią; kochają Jezusa, Maryję, Kościół i Papieża; służą Chrystusowi w ubogich i cierpiących. Świeccy orioniści zobowiązują się, że będą budować jedność i wspólnotę w Chrystusie poprzez dzieła miłości oraz będą się przyczyniać do lepszego poznania Kościoła i wzrostu miłości względem niego. Zobowiązują się, że w życiu rodzinnym i społecznym będą promować godność osoby ludzkiej.