Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

20 października, 2021Zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski z dnia 29 sierpnia 2020 r. przygotowanie bezpośrednie do Pierwszej Komunii Świętej polega na udziale w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w parafialnej katechezie sakramentalnej. Przygotowanie to powinno mieć przede wszystkim charakter duchowy zmierzający do zdobycia osobistego doświadczenia religijnego.

Ważne jest, aby nie został pominięty w procesie formacyjnym aspekt duchowy, jakim jest udział dzieci we Mszy świętej.

Należy również pamiętać, że pierwszymi, którzy mają przygotować dziecko do przyjęcia Komunii Świętej są jego rodzice. Podkreślone to zostało już 100 lat temu w dekrecie Quam singulari, aprobowanym przez św. Piusa X. To zadaniem rodziców jest zadbanie o religijną formację dziecka, które ma przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.

Zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski miejscem przygotowania i przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej jest parafia zamieszkania dziecka.Rodziców dzieci, które pragną przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej lub zakrystii.

Rodzice powinni czuć się odpowiedzialni za wychowanie religijne dziecka i pragnąć, aby
zostało dobrze przygotowanie do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.
Dlatego zobowiązują się do wypełnienia następujących warunków:
• w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
• pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu,
• systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za
przygotowanie do Pierwszej Komunii,
• w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych
(październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach
majowych (maj),
• wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
• współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii
Świętej.

W przypadku dzieci, które zostały ochrzczone w innych parafiach konieczne jest dostarczenie do księdza Proboszcza aktu chrztu dziecka.

W przypadku dzieci, które zamieszkują poza naszą parafia konieczne jest dostarczenie zgody proboszcza parafii faktycznego zamieszkania na przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej poza własną parafią.