Seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów przygotowuje przyszłych kapłanów do pracy w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, którego charyzmat obejmuje różną działalność duszpasterską i charytatywną, taką jak praca w parafii, z młodzieżą, posługa wśród osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych.

Klerycy w naszej rodzinie zakonnej, założonej przez kleryka, mają ważną funkcję do spełnienia, nie tylko dlatego, że są „nadzieją Zgromadzenia” i przygotowują jego przyszłość, ale i ze względu na wkład, który również w okresie formacji początkowej mogą wnieść do życia i apostolatu Zgromadzenia przez swój młodzieńczy entuzjazm i wielkoduszne poświęcenie.

Początki Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księży Orionistów datuje się na rok 1925. Miejscem studium filozoficzno-teologicznego był Dom Misyjny Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, dziś przekształcony w Centrum Rekolekcyjne św. Alojzego Orione.

Od czerwca 2011 roku zmieniło się miejsce, w którym klerycy orioniści formowali się do przyszłej pracy kapłańskiej w Zgromadzeniu. Od wakacji 2011 roku ich nowym domem formacyjnym stał się Łaźniew, koło Błonia – oddalony od ok. 20 km od Warszawy. Dotychczas w Łaźniewie funkcjonowała parafia pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy , Zakład Opieki Leczniczej i Dom dla osób bezdomnych.

W sierpniu 2020 roku erygowany został nowy Dom Formacyjny w Warszawie – Aninie, do którego przeniesione zostało WSD Księży Orionistów.

Bracia klerycy swoje studia filozoficzno-teologiczne kontynuują w Wyższym Seminarium Księży Pallotynów w Ożarowie wraz z klerykami Pallotynami, klerykami Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz klerykami Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

 

Kontakt:
Dom Formacyjny Księży Orionistów
(Wyższe Seminarium Duchowne)
ul. Odsieczy Wiednia 13
04-627 Warszawa – Anin
rektor@orione.pl

www.seminarium.orione.pl