Triduum Paschalne 2017

kwiecień 16, 2017

Liturgia Triduum Paschalnego należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym. Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, którą uobecnia Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg. Uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Łaźniewie przewodniczył ks. Proboszcz Marek Majdan FDP.

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Rano zgromadziliśmy się w kościele parafialnym na Ciemnej Jutrzni. Przez cały dzień trwaliśmy z parafianami na modlitwie i adoracji. Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. Proboszcz Marek Majdan FDP.

Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przy którym czuwali strażacy, wspólnota seminaryjna i liczni parafianie. Zgodnie z tradycją zgromadzaliśmy się również na wspólnej Jutrzni przy Grobie, a później alumni święcili pokarmy na stół wielkanocny.

W noc Zmartwychwstania Pańskiego sprawowana była Liturgia Wigilii Paschalnej, która stanowi integralną i najważniejszą część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się Misterium paschalne. Liturgii przewodniczył ks. Rektor Damian Stawicki FDP.