Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

26 marca, 2016

Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przy którym czuwali strażacy, wspólnota seminaryjna i liczni parafianie. Zgodnie z tradycją zgromadzaliśmy się również na wspólnej Jutrzni przy Grobie, a później alumni święcili pokarmy na stół wielkanocny.

Wigilia Paschalna to liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowi integralną i najważniejszą część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się Misterium paschalne. Liturgii przewodniczył ks. Prefekt Janusz Nowak FDP.