Wizyta duszpasterska 6 – 10 lutego 2024 r.

3 lutego, 2024

Wizyta duszpasterska – „Kolęda”
6 – 10 lutego 2024 r.

6 lutego 2024 r. (wtorek)
godz. 9.30           Orły, ul. Łaźniewska od nr 1a
potem                  Orły, ul. Hipoteczna od nr 1

godz. 15.30         Święcice, ul. Michałowska, od nr 6;
potem                  Wolskie bloki: 1, 2, 3 i 4.

7 lutego 2024 r. (środa)
godz. 9.30                  Wolskie, ul. Michałowska i Wolska
godz. 15.30                Wolskie, bloki: 5 i 6.

8 lutego 2024 r. (czwartek)
godz. 9.30                   Wolskie, ul. Agrestowa, Malinowa i Górna

10 lutego 2024 r. (sobota)
godz. 9.30           Kolęda po zgłoszeniu