Zapowiedź: Msza dziękczynna za posługę kl. Dawida

luty 20, 2021

W przyszłą niedzielę, 28 lutego, na Mszy świętej o godzinie 10.00 podziękujemy kl. Dawidowi Szpryngiel FDP za sześcioletnią posługę w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej. Kleryk Dawid od 1 marca będzie posługiwał w naszym domu w Warszawie – Aninie. Już dziś z serca dziękujemy mu za dobro, które wśród nas pozostawił.